Земята губи способността си да отразява светлината

0
1306

Системи за наблюдение и анализ на данни от сателити показаха, че през последните няколко години Земята бързо губи способността си да отразява светлината. Това в астрономията се нарича още „албедо“ или отношението между отразената и падащата върху дадено тяло светлина.

Учените обясниха, че това до голяма степен се дължи на топящия се лед на Арктика. Той създава тъмна повърхност, което променя баланса на планетата. Тя отразява по-малко, а поглъща повече светлина.