Жегата вдигна нивата на озона в атмосферния въздух в Русе

0

Високите температури през юли повишиха нивата на озон в атмосферния въздух в Русе, съобщават от Регионалната инспекция по околната среда и водите.

През втората половина на юли АИС „Възраждане“ е  регистрирала 7 превишения на осемчасовата норма от 120 мкг/м3 (микрограма на кубичен метър), която е една от трите норми, записани в специализирана наредба. Другите две са – средно часова стойност от 240 мкг/м3 (измерени през три последователни часа) и  средно часова стойност от 180 мкг/м3. И двете не са превишавани за периода.  Установените концентрации, включително и превишенията на осемчасовата норма на озона, не биха могли да окажат влияние върху човешкото здраве и околната среда.

Озонът е газ, който се среща в горната част на атмосферата на 30 – 50 км над земната  повърхност и в приземния въздушен слой.  Естествените фонови стойности на озона във въздуха са около 30 мкг/м3, но могат да стигнат много по-високи стойности (напр. 120 мкг/м3).

През юли няма нито едно превишение на средноденонощната норма за фини прахови частици 10 микрона, независимо от регистрирания пренос на пясък от Сахара. От началото на годината до момента са отчетени само 11 превишения на този атмосферен замърсител, които са регистрирани през отоплителния период.

Бъди свободен

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук