Живеещите в общински жилища русенци могат да кандидатстват за закупуването им

0

Русенците, които обитават общинско жилище, ще имат възможност да подадат заявление за закупуването му.

Това става възможно след като на заседанието си днес общинските съветници приеха предложението на общинската администрация за изменението в Наредба 6. Съгласно приетите нови разпоредби, ежегодно ще се приема списък с жилища за продан, като общият им брой не може да надвишава 3% от целия общинския фонд.

За да закупи общинско жилище, наемателят трябва да няма задължения към общината и да е пребивавал там в последните 5 години. В случай, че постъпят повече заявления за закупуване на жилища от определените за продажба, са създадени критерии за класиране на кандидатите. В основата им е срокът на пребиваване на заявителя в жилището, вида конструкция и възрастта му.

Цената на жилищата ще се определя въз основа на пазарна оценка, която не може да бъде по-ниска от данъчната. От русенци няма да се изисква заплащането на такса за оценка на имота.

Постъпилите от продажбите средства ще се използват за неотложни ремонти на вече остарелите жилища, собственост на Общината, въпреки предложенията на съветници по-голям процент от приходите да се използват за закупуване на нови жилища.

С промяната не се предвижда общият брой на общинските жилища да намалее драстично. За да се отговори на нуждите на гражданите, е определен минимум от 1400 жилища, под който фондът не може да падне, и ежегодната продажба на част от имотите ще бъде съобразена именно с него.  За момента къщите от фонда, както и ведомствените жилища, няма да се продават.

Желаещите да подадат заявление за закупуване на общинското жилище, което обитават, могат да го направят в 4-месечен срок в Общинско предприятие „Управление на общинските имоти“ (Жилфонд) на адрес ул. „Г. С. Раковски“ 13-А.