Зимата е безопасна, когато си готов за нея!

0
201
Зимата е безопасна, когато си готов

Зимата е безопасна, когато си готов за нея! Затова от Пътна полиция дават следните съвети:
За изправността
– Провери изправността на спирачната система (чл. 139, ал. 1, т. 1 от ЗДвП
– Провери и поддържай чисти, видими, регулирани и в изправност фаровете, стоповете, габаритите, мигачите (чл. 100, ал. 4, т. 2 от ЗДвП
– Провери оборудването на 3- или 4-колесното МПС за обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка (чл. 139, ал. 2, т. 1 – 4 от ЗДвП
Принудителни административни мерки:
Когато пътното превозно средство е технически неизправно, то временно се спира от движение до отстраняване на неизправността (чл. 171, т. 2, б. „а“ от ЗДвП
При управление на технически неизправно ППС глобата е:
50 лв. – при констатирани незначителни неизправности
200 лв. – при констатирани значителни неизправности
500 лв. – при констатирани опасни неизправности (Чл. 179, ал. 6 от ЗДвП, нова, ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.

За гумите
– Смени гумите със зимни или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм (отнася се за периода 15 ноември – 1 март (чл. 139, ал. 1, т. 4 от ЗДвП
– Не се движи с пътно превозно средство, чиито гуми имат разкъсвания
Глобата е 50 лв. (чл. 183, ал. 4, т. 5 от ЗДвП

– Гумите с шипове са забранени (чл. 9, ал. 1 от ЗДвП
– Вериги за сняг се използват само когато пътните условия изискват това (чл. 9, ал. 1 от ЗДвП
Глобата е 20 лв. (чл. 185 от ЗДвП

За поддръжката
– Напълни резервоарчето с незамръзваща течност за чистачки
– Провери изправността на чистачките и подмени перата. Предстоят мъгли, слани, дъжд и сняг
– Смени водата с антифриз
– Провери работи ли парното

За сигурността
– Постави в багажника вериги за сняг, въже за теглене
– Не подценявай образувалите се локви – под тях се крие дупка или аквапланинг
– При попадане в аквапланинг не използвай спирачка, а отнеми от газта и задръж здраво волана, не променяй посоката на движение

За съобразителността
– Винаги се осведомявай за прогнозата за времето и за ремонти по маршрута си на движение
– Излез от вкъщи десетина минути по-рано, за да подготвиш автомобила си за път
– За планиран дълъг път зареди гориво, телефона, храна и вода, вземи топли дрехи и одеяло