1092 лв. цената на земеделската земя в Русенско

0
Цената на земеделската земя

1092 лв. е средната цена за декар земеделска земя в Русенско, съобщиха от Териториалното статистическо бюро „Север“ в Русе.

Това е  с  21.7% над нивото на 2017 година и с 11,5 % над средната цена  на тази категория земи за страната. На висока е цената на земята в общините Сливо поле – 1302 лв,/дка, във Ветово – 1295 лв./дка и  Русе – 1264 лв. на декар. Най-голямо увеличение на цената на декар земеделска земя спрямо предходната година е регистрирано в община Сливо поле – със 106.3 %  и 45.5% в община Русе. Само в  община  Борово се наблюдава незначителен спад  в цената на земеделската земя с 0.4 на сто.

Ръст има и в цената на плащаната за ползването на земеделската земя рента. През 2018 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига  55 лв., което е с 3.8% над ценовото равнище от 2017 г. и 14.6 % над средното за страната (48 лв.).  55 лв. е и цената на рентата при нивите при 53 лв. за 2017 г. При постоянно затревените площи има спад на цената с 18.8% спрямо 2018 г.

През 2018 г. най-висока е цената за декар наета/арендувана земеделска земя в община Сливо поле – 65 лв. Известно увеличение в цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава в почти всички общини. Най-съществено е увеличението в община Ветово – с 5.8 % спрямо 2017 г. Средната цена на рентата на земеделска земя в община Две могили запазва нивото си от предходната година.