Свободни работни места

1
Свободни работни места в област Русе към 02 декември  2019 г.

Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/

1 общ работник в промишлено производство, основно обр.

1 обслужващ в газ- и бензиностанция, средно обр., компютърни умения /по чл.53 от ЗНЗ – самотни родители с деца до 3-годишна възраст/

1 диспечер в транспортна фирма, средно обр., компютърни умения, подходящо за жена

1 организатор на производство в училище, висше обр. – зооинженерство, правоспособност за ТВК, компютърни умения

1 чистач – производствени помещения, основно/средно обр., подходящо за живеещи в кв.Здравец/Родина

2 организатори на производство, висше техническо обр., компютърни умения, 5 години стаж

2 шофьори – международни превози, кат.С+Е, средно професионално обр., опит в управлението на камион в  Европа

5 работници – строителна изолация, 5 кофражисти, 8 зидаро-мазачи, 2 шпакловчици, средно обр., мин. 2 години опит

1 дърводелец мебелист, средно обр., мин. 2 години опит

1 касиер домакин – на 4 часа, средно икономическо обр.

4 деловодители призовкари, средно/висше обр., шофьори кат.В, 5 години стаж

2 оперативни счетоводители, средно/висше обр., шофьори кат.В, 5 години стаж

1 шофьор, кат.С – разносна търговия, средно обр.

1 мотокарист, средно обр., правоспособност

10 електронни и софтуерни инженери, висше обр. /предпочитани специалности: електроника, КСТ, информатика, физика, комуникационна техника, електроника/, английски език, компютърни умения – работа с програмни продукти и езици, работа в градовете София, Пловдив и Варна и е подходяща и за студенти от последните курсове на обучение

1 строителен инженер – сгради и съоръжения, висше обр. по специалността, работа с програмни продукти за проектиране, 5 години опит

1 градинар, средно обр., 2 години опит

2 машинни оператори – производство на сая, основно/средно обр., опит

1 работник поддръжка на сгради, средно обр., шофьор кат.С

2 аргончици, основно обр., правоспособност

10 оператори база данни – производство на филтри за автомобили, средно/висше обр., компютърни умения

1 общ работник в склад за опаковъчни материали, основно/средно обр., предимство е умение за управление на мотокар

1 продавач консултант в магазин за дрехи и аксесоари, средно обр., английски език

1 организатор на дейности – шевно производство, средно икономическо обр., компютърни умения, 2 години опит

1 специалист по нормиране на труда – шевно производство, средно специално/висше обр., компютърни умения, 1 година опит

15 кредитни консултанти, средно обр.

1 оператор – разфасоване на биомасла, средно обр.

1 химически лаборант, средно специално обр., английски език, компютърни умения, 1 година опит

11 заварчици на СО2, средно обр., правоспособност

14 монтажници на метални конструкции, основно/средно обр., опит

5 работници в кухня, основно/средно обр.

1 електромонтьор, средно специално обр., 2 години опит

3 машинни оператори – производство на растителни масла, средно обр.

5 инженери конструктори – производство на авточасти, висше обр. – машинен инженер, английски/ немски език, опит

2 инженери по качеството – производство на авточасти, висше техническо обр. , английски/немски език, опит

2 компютърни специалисти – производство на авточасти, висше обр. по специалността, английски език, опит в производствени фирми

4 мениджъри развитие, средно/висше обр., компютърни умения, шофьори кат.В

1 инженер конструктор – производство на локомотиви, висше техническо обр. – машиностроене/ хидравлика, английски/немски език, работа с програмни продукти за проектиране

1 началник на смяна, висше обр. – машиностроене

1 топлотехник, средно/висше обр., опит

4 готвачи в ресторант, средно/основно обр., опитът е предимство

1 организатор – производство на авточасти, висше/средно техническо обр., компютърни умения, опитът и владеенето на английски език са предимство

1 инженер технолог – производство на авточасти, висше обр. – технология на материалите/топла обработка на металите, английски език, компютърни умения, опитът е предимство

1 системен инженер – производство на авточасти, висше техническо обр. английски език, компютърни умения, 1 година опит

1 шлосер матричар – производство на авточасти, средно специално/висше техническо обр., мин.10 години опит

23 работници и специалисти в отдел „Поддръжка” – производство на авточасти, работа по стажантска програма, средно/висше обр. /предпочитани специалности: мехатроника, автоматика, електроника, електроинженерство/, английски език, компютърни умения

10 водопроводчици, основно обр., опит

10 арматуристи и 20 кофражисти, основно обр., опит

1 възпитател, висше обр. – начална училищна педагогика, компютърни умения

1 учител по английски език, висше филологическо обр.

2 общи работници – поддържане на басейн, средно обр.

1 инженер по поддръжка, висше техническо обр. – електроника и автоматика

1 медицинска сестра – частна лекарска практика, висше обр. по специалността, компютърни умения, опит

1 продавач консултант в магазин за хладилна техника, средно/висше обр. – хладилна техника/ топлотехника

1 работник в хлебопроизводство, основно/средно обр.

1 маникюрист, средно професионално обр./завършен курс, опит

1 автотенекеджия, с умения за боядисване на автомобили – в диагностичен център, средно/основно обр., опит

15 строителни работници, основно/средно обр., опит като кофражисти, арматуристи, фаянсаджии, зидари, шпакловчици

5 работници – полагане на пътни настилки, основно обр., опит

1 учител по немски език, висше обр. – филология/начална училищна педагогика с немски език, компютърни умения

1 помощник в склад – шевно производство, средно обр., опит

1 търговски представител – мебелно производство, средно/висше обр., английски език, компютърни умения

1 готвач за столово хранене, средно професионално обр. или курс, опит

4 общи работници – изкопни работи, основно обр., опит

2 багеристи, основно/средно обр., правоспособност, 5 години опит

1 преводач от испански език, средно/висше обр.

7 камериери, основно/средно обр., сезонна заетост, за комплекс „Златни пясъци”

5 сервитьори и 5 помощник-сервитьори, средно обр., сезонна заетост, за комплекс „Златни пясъци”

5 готвачи, средно обр., опит, сезонна заетост, за комплекс „Златни пясъци”

5 помощник-готвачи, средно обр., сезонна заетост, за комплекс „Златни пясъци”

2 търговски пътници, средно/висше обр., английски език, компютърни умения

1 офис асистент – шевно производство, средно/висше обр., английски език, компютърни умения

1 организатор шевно производство, средно обр., опит

1 началник на цех – шевно производство, средно обр., опит

1 началник на ОТКК в шевно производство, средно обр., опит

1 заварчик – електро и СО, основно/средно обр., правоспособност

5 работници в строителството, основно обр., опит

1 инженер производствено планиране, висше техническо/икономическо обр., компютърни умения

5 опаковачи на чорапни изделия, средно обр.

1 продавач консултант, средно обр. /по чл.53а от ЗНЗ – майки (осиновителки) с деца от 3- до 5-годишна възраст/

1 търговски сътрудник, средно икономическо/езиков профил обр./по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 икономист, висше икономическо обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

2 шофьори, кат.С, средно обр., опит

5 общи работници в строителството, основно/средно обр., 2 години, опит

4 агенти – директни продажби – на 4 часа, средно обр.

2 складови работници, средно обр. – по националната програма „Нова възможност за заетост”

1 работник – каменар, средно обр., опита е предимство

4 оператори на металообработващи машини, средно спец. обр., 2 год. опит

3 борвергисти, средно спец. обр., 2 год. опит

1 кранист – до 10 тона, средно обр., правоспособност, опит

1 диагностик на МПС, средно професионално обр., английски език /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 медицинска сестра – стоматологичен кабинет, висше медицинско обр. по специалността /по чл. 53а от ЗНЗ – майки (осиновителки) с деца от 3- до 5-годишна възраст/

3 медицински сестри в дом за възрастни хора с увреждания, висше/полувисше обр. по специалността

1 медицинска сестра – детски кабинет, висше медицинско обр. по специалността

2 лекари невролози, висше медицинско обр. по специалността

10 лекари анестезиолози, висше медицинско обр. по специалността

3 лекари кардиолози, висше медицинско обр. по специалността

1 лекар обща медицина – за спешно отделение, висше медицинско обр.

1 лекар – образна диагностика, висше медицинско обр. – рентгенология

1 продавач в сервиз за битова техника – на 4 часа, средно обр., английски език, компютърни умения, опит

1 експерт търговска дейност – уеб търговия, висше обр. – маркетинг/мениджмънт, английски език, компютърни умения

5 пласьори на бира и безалкохолни напитки, средно обр., опит, шофьори кат.В

1 организатор по туризма в спортно дружество, средно специално/висше обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В, опит

5 готвачи, сезонна заетост, средно професионално обр., 5 години стаж, за гр.Обзор

5 сервитьори, сезонна заетост, средно обр., английски, немски, руски език, за гр.Обзор

3 работници в месопреработване, основно обр., опит

1 готвач и 1 помощник-готвач, основно/по-ниско обр. /по чл.55г от ЗНЗ – безработни за чиракуване/

1 сладкар, основно/средно обр., опит

1 работник в производство на тестени изделия, средно професионално обр. – обществено хранене/

зърнопреработване, опит, владеенето на румънски език е предимство

1 работник в сладкарски цех, средно професионално обр./опит

4 помощник-готвачи, средно професионално обр./завършен квалификационен курс

12 сервитьори, средно/основно обр.

2 сервитьори, средно обр., английски и/или друг език, опит

3 бармани, средно обр., опит

1 главен готвач, 3 готвачи, 1 помощник-готвач, основно/средно обр., опит, сезонна заетост

1 продавач консултант в магазин за хранителни стоки, средно обр.

4 бармани сервитьори, средно обр.

1 хигиенист в търговски обекти, средно/основно обр., опитът е предимство

1 шофьор – международни превози, кат.С+Е+АДР, основно/средно обр., опит в управлението на прицеп, стаж в страните от ЕС

1 механик – промишлено оборудване, средно техническо обр.

5 електрозаварчици, средно техническо обр., правоспособност

10 корпусници, средно техническо обр., правоспособност

10 опаковачи в чорапно производство, средно обр., 1 година опит

6 оператори на машини за производство на санитарни принадлежности, средно обр., подходящо за мъже

35 работници – сглобяване на на дребни и фини детайли в производство на авточасти, средно обр.

1 специалист – комбиниране и прогнозна поддръжка, висше техническо обр., компютърни умения, две години опит

1 инженер – производство на авточасти, висше техническо обр., английски език, 3 години опит

15 мехатроници, средно/висше обр. – електротехника/автоматика, английски език, 2 години опит

21 машинни оператори – производство на авточасти, средно техническо обр. – машиностроене, опит

1 работник по поддръжка на тревни площи в спротен комплекс, без изискване за обр., сезонна заетост

3 стругаро-фрезисти, средно техническо обр., опит

10 оператори на дървообработващи машини, средно обр., опит

10 помощник-оператори в дървообработване, средно обр.

2 оператори на парни и водогрейни съоръжения, основно/средно обр., правоспособност

1 координатор на проекти, висше обр. – английска филология, владеенето на испански език е предимство, компютърни умения

1 монтажник на дограма, средно обр., опит /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

10 финансови консултанти, средно обр.

1 фрезист – машиностроене, средно техническо обр., опит

1 бояджия на метални изделия, средно обр., 2 години опит

1 конструктор, висше обр. – машиностроене, немски език, компютърни умения, работа с AutoCAD и SolidWorks

3 оператори на машина с ЦПУ, средно специално обр., опит

2 работници – производство на изделия от стъклопласт, основно обр.

1 настройчик на ексцентър преса, средно техническо обр., опит

1 оператор на металорежещи машини, средно специално обр., опитът е предимство

2 технолози, висше обр. – технология на машиностроенето/химия, компютърни умения, 2 години стаж

1 общ работник в склад – чорапно производство, основно/средно обр.

1 ОТКК в шевно производство за готова продукция, средно/висше обр.

4 общи работници в шевно производство, средно обр.

2 секционни майстори – текстилно производство, средно техническо обр.

2 работници на плетачна машина – в машиностроене, средно обр., 2 години опит

1 шивачка на облекло, средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 спомагателен работник – производство на кожени изделия, основно/средно обр., опит

2 шивачи на изделия от кожа, срдено/основно обр., опит

5 шивачи в обувно производство, средно/основно обр., опит

2 технолози конструктори в шевно производство, средно обр.

1 сътрудник продажби в шевно производство, средно обр., немски език

1 ръководител на отдел технологичен и техници в шевно производство, средно/висше техническо обр., две години опит

2 технолози в шевно производство, средно/висше обр., 3 години стаж

3 технолози в шевно производство, средно специално обр.

1 продуктов мениджър в шевно производство, висше икономическо обр., немски/английски език, компютърни умения

2 машинни оператори – автомат за илици и копчета, средно обр., компютърни умения, опит

5 опаковачи в шевно производство, средно/основно обр., опит

1 моделиер конструктор в шевно производство, средно специално обр., компютърни умения

1 крояч – на банциг, в шевно производство, средно специално обр.

1 организатор на шевно производство, висше обр., английски/немски/френски език, 3 години опит

8 шивачки, основно обр. (за гр.Ветово)

1 сортировач в шевно производство, средно обр., опит

2 секционни майстори в чорапно производство, средно техническо обр., предлага се обучение

2 оператори на права машина – шевно производство, основно/средно обр., опит

3 ръчници в шевно производство, основно/средно обр., опит

6 шивачи в производство на трикотаж, осн./средно обр., опит

4 работници на плетачна машина, средно/основно образование, може и за обучение

5 бригадири в шевно производство, средно обр., опит

7 ОТКК в шевно производство, средно обр., може и за обучение

3 кроячи, средно обр., опит

12 гладачи в шевно производство, средно/основно обр., опит, за някои от местата се предлага обучение

156 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

 

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

1 началник на склад, средно обр., компютърна грамотност /не се изисква документ/, водач на МПС категория Ткт и мотокарист, 8-часов работен ден (за гр.Две могили)

2 учители в детска градина, висше обр. по специалността (за с.Ценово)

 

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили

1 коментар

  1. Бахти тъпите хора!!! Кой да ти го „пусне“ CV-то, ма? Кво им има в глагите на такива, не разбирам

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук