12-милионния заем – за подобряване на градската среда

0

Община Русе започва кампания за мащабно подобряване на градската среда, като се предвижда парите да бъдат осигурени от общинския бюджет, от държавата и с кредитни средства.

Това каза кметът Пенчо Милков при общественото обсъждане на намерението на Общината за поемане на дългосрочен заем за основен ремонт на русенските улици и тротоари. Той поясни, че отпуснатите с решение на Министерския съвет 3,2 млн. лв. са целеви – за основен ремонт на ключовите улици „Плиска“, „Доростол“, „Солун“ и „Тулча“. Затова ще има нужда и от допълнителни средства, които ще се ползват чрез кредит.

Максималната сума на кредитното финансиране е 12 млн. лв., като гратисният период, в който Общината няма да плаща задължения, е 2 години, поясни Милков. В същото време ще има възможност парите бързо да бъдат вложени и ремонтите да се извършат в рамките на 24 месеца.

Стойността на кредита е определена на база на количествено-стойностни сметки на пътни инженери и е съобразена с темповете, с които изпълнителите биха се справили със строителните дейности.

Предвижда се със средствата да бъдат ремонтирани над 28 обекта в критично състояние в целия град, на които не е извършван основен ремонт през последните години (121 830 кв. м. улични платна и 32 204 кв. м. тротоари). Представена бе и интерактивна карта, съдържаща улиците, които се предвижда да се асфалтират със заемните средства, тези, които ще бъдат цялостно асфалтирани от ВиК след приключване на Водния цикъл, и тези, които са били ремонтирани в последните 10 години.

Критерият за избор на улиците е те да са с голяма транспортна натовареност, значимост за кварталите и да не са ремонтирани основно през последните няколко години.

За всяка улица ще бъде извършено проектиране и основен ремонт на пътната настилка и тротоарите. Зам.-кметът Магдалина Илиева уточни, че там, където велосхемата на Русе предвижда велоалея, такава ще бъде проектирана и изградена.

Ако общинските съветници одобрят взимането на кредита, Общината започва процедура  на състезателен принцип, в която финансови институции ще предлагат най-изгодните за Община Русе кредитни условия.

Лихвата се формира от основния лихвен процент + фиксирана надбавка не повече от 4 пункта годишно, като банките ще се конкурират с предложения, по-ниски от тази стойност.

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук