1260 лева средна заплата в страната, 1032 лв. – в Русенско

0
882
Започва изплащането на еднократната помощ

Русенци получават 228 лв. по-малко от средното в страната. 1260 лева е средната заплата в страната, докато в Русенско е едва 1032 лв. Това показват данните на националната статистика. Според данните, работещите в обществения сектор в Русенско получават средно по 1150 лева, а в частния сектор – 1001 лева. По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2019 г. област Русе заема девето място в страната.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2019 г. са получили наетите в икономическите дейности “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1546 лева, “Селско, горско и рибно стопанство” – 1504 лева, и “Добивна промишленост” – 1462 лева.

Най-ниско платени са били работещите в сферата на хотелиерството и ресторантьорството – 609 лева.

Спрямо първото тримесечие на тази година средното възнаграждение е нараснало с 44 лева, показват статистическите данни.