14 март – Ден 3.14

0
215
Ден на числото Пи

На 14 март в света се отбелязва Денят на числото Пи – 3,14.

Този неофициален празник е измислен през 1987 г. от физика от Сан Франциско Лари Шоу. Той е открил, че датата 14 март, записана в приетата в САЩ форма 3/14 съвпада с първите три числа на Пи.

Числото Пи е отношението между периметъра на дадена окръжност и нейния диаметър. Представлява безкрайна непериодична дроб, приблизително равна на 22/7 или на 3,14 с точност до третата значеща цифра. Смята се, че е открито от вавилонските магове, тъй като съотношението е използвано при строителството на Вавилонската кула. Специалистите не изключват същата математическа константа да лежи и в основата на строителството на легендарния храм на цар Соломон.

Всяка година на 14 март почитателите на числото Пи в САЩ се събират, за да възхваляват неговото съвършенство и да се състезават кой ще възпроизведе най-дълга поредица от цифрите след десетичната му запетая. Световният рекорд по неговото запомняне засега принадлежи на 60-годишен японец, който рецитирал в продължение на 16 часа 100 000 цифри след десетичната запетая. Числовата му стойност, закръглена до 69-ия знак след десетичната запетая, е 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 7816…