140 семейства в Русенско без детски заради неизвинени отсъствия на децата им

0
61
Близо 400 първокласници по-малко

Над 140 семейства в Русенско са лишени от детски надбавки от началото на учебната година.

Това съобщиха от дирекция „Социално подпомагане“ в Русе.  Причината е, че децата им са допуснали над 5 неизвинени отсъствия в рамките на месец.

Най-много нарушения са констатирани от децата в община Русе – 88. Следват община Бяла, където глобени ще бъдат 33 семейства, община Две могили и община Ветово. Част от децата, натрупали отсъствия са в предучилищна група, уточниха от дирекцията. От там коментираха, че се наблюдава тенденция на повторяемост на случаите на санкционирани семейства с деца, допускащи 5 или повече неизвинени отсъствия. Наблюдава се, че едни и същи деца системно отсъстват от училище. Причините за това са етнокултурната среда на семействата и обстоятелството, че голяма част от родителите са без или с ниска степен на образование. Не на последно място е ниската мотивацията на децата да посещават редовно учебните занятия.

Една част от неизвинените отсъствия са вследствие на предстоящо заминаване на семейството в чужбина, което води до демотивация в децата да посещават редовно учебните занятия. От дирекция „Социално подпомагане“ коментираха, че спирането на месечните помощи за деца поради допуснати по неуважителни причини отсъствия от училище има временен характер и много често води до очакваните резултати относно подобряване на родителския контрол. От социалната служба допълниха, че за да се установят причините, довели до отсъствието на децата, ще се правят периодични проверки от социалните служители. Ще се водят разговори с класните ръководители и педагогическите съветници в учебните заведения. Планирани са и срещи с родителите или представителите на децата, за да се разбере точната причина за натрупаните отсъствия.