18 май – “Денят на данъчна свобода”

0
187
На 18 май

На 18 май за българите идва “Денят на данъчна свобода”. Това са изчислили от Института за пазарна икономика. Датата на този ден е символична. Тя показва кога държавната хазна ще се попълни, ако всичко изработено бъде незабавно изземвано.

През 2019 г. в държавната хазна е планирано да постъпят рекордните за страната 43,9 млрд. лева. Средно за един календарен ден българите изработват по 319 млн. лв., което означава, че ще са ни необходими 138 дни, за да попълним хазната.

През последните години се наблюдава устойчива тенденция дните, нужни на българските данъкоплатци да попълнят тяхната част от бюджета, да са все повече, което означава, че реално данъчната тежест в страната нараства. За работещите българи данъчната тежест е близо 50%, тоест за тях Денят на данъчна свобода идва чак в края на юни.

Най-много дни през 2019 г. ще отделим, за да попълним приходите от ДДС – 34 дни. За приходите от акцизи ще са ни нужни близо 17 дни. За осигуровките ще ни е нужен малко над месец – 24 дни за социално осигуряване и 9 дни за здравно. Приходите от подоходните данъци ще попълним за близо 12 дни, а тези от корпоративни данъци – за малко над 8 дни. Други почти 7 дни ще работим само, за да платим държавните и общински такси.

През последните години се наблюдава устойчива тенденция дните, нужни на българските данъкоплатци да попълнят тяхната част от бюджета, да бъдат все повече и денят на данъчна свобода да идва все по-късно през годината. Това означава, че реално данъчната тежест в страната нараства, посочват експертите.

Пример за покачването на данъците са осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, за които отделяме все повече през последните години – през 2017 г. и 2018 г. имаше покачване на вноската за пенсия с по 1% на година, а през 2019 г. беше покачен максималният осигурителен праг.