Само 7 домашни кучета регистрирани в Русе

0

Русенци масово не регистрират домашните си кучета, съобщиха от общинската администрация.

От там уточняват, че към настоящия момент в общинския отдел „Екология“ са регистрирани едва 7 домашни любимци. Срокът за регистрация на кучетата е 31 март на текущата година, напомнят от там. Регистрацията на кучетата се прави веднъж, но данъкът се плаща всяка година. Той е в размер на 25 лева. От такса, но не и от регистрация са освободени

  • кучета на лица с увреждания;
  • служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
  • кучета, използвани за опитни цели;
  • кучета, използвани от Българския червен кръст;
  • кастрирани кучета;
  • кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;
  • ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.

Регистрират домашните любимците в Общината

За улеснение на собствениците е изграден и електронен регистър. Документите се подават в отдел „Екология“ или в кметствата по населени места.