Въвеждат онлайн предварително кандидатстване и записване в Русенския университет

0

Русенският университет осигурява на кандидат-студентите възможност за предварително онлайн кандидатстване с гарантиран прием за една избрана специалност в редовна форма на обучение, съобщават от висшето училище.

За целта платформата online.uni-ruse.bg/ е надградена с полето „Запазването на място в желана специалност“. Освен  директно до платформата е предвиден достъп и през страницата на университета www.uni-ruse.bg. Опцията ще бъде активна до 1 юли 2021 година и се ползва след предварителна регистрация от самата страница online.uni-ruse.bg/.

Абитуриентите завършващите през тази година могат да се възползват от възможността за предварителен гарантиран прием със само няколко кликвания и избор на желаната специалност от падащо меню. За притежаващите диплома за завършено средно образование от предходни години е предвидена допълнителна опция за въвеждане на данни от дипломата.

За заплащане на кандидатстудентските и семестриалните такси системата генерира вносна бележка с необходимите данни за различни видове банкиране.

Освен онлайн процедурата може да се проведе и:

– на място в сектор Прием на нови студенти;

– чрез оператор по телефон на: 082 841 624, 082 888 247, 0887 592 349;

– на адрес E-mail: [email protected]

За предварителен прием за кандидат-студенти след завършено средно образование са предоставени места за акредитирани 50 специалности от 23 професионални направления в 7 области на висшето образование.