210 избирателни секции в община Русе, публикуваха предварителните списъци

0

В 210 избирателни секции жителите на Община Русе ще упражнят правото си на глас на предстоящите на 4 април парламентарни избори.

Предварителните избирателни списъци вече са публикувани на сайта на общината. Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци се приемат до 27.03.2021 г. включително.

От общинската администрация допълват, че избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, трябва да заявяват желанието си до 20.03.2021 г., (събота) включително. Това става в писмена форма чрез заявление по Образец, или чрез електронно заявление на mayor@ruse-bg.eu  по постоянен адрес или по настоящ адрес, като към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).

На територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления.

В заявлението за гласуване с подвижна избирателна урна се посочват имената на избирателя, единният му граждански номер, постоянният или настоящият адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

Заявление за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, се прави писмено в населеното място по настоящ адрес на лицето или чрез електронно заявление през интернет страницата на Община Русе mayor@ruse-bg.eu  по настоящ адрес на лицето до 20.03.2021 г., (събота) вкл.

Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци се приемат до 27.03.2021 г. включително.

Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, заявления за вписване в избирателен списък по настоящ адрес и заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, гражданите могат да подават всеки делничен ден в Зала 1 в сградата на общината на пл. „Свобода” № 6 от 24.02.2021 г. от 09.00 ч. до 11,30 ч. и от 13,30 ч. до 17,00 ч.

Информация и справки по избирателни списъци – в Зала 1 и на тел. 082/881-612 и 082/ 881-671.

Електронните заявления за вписване в избирателен списък по настоящ адрес се подават по електронен път след идентификация с електронен подпис на http://www.grao.bg/elections/.