Гласуваме задължително с маска и след дезинфекция на ръцете, предизборни събития – само на открито

0

В сградите, в които ще се гласува, ще е задължително да се носи маска, да се спазва дистанция и да се дезинфекцират ръцете.

Това е записано в указанията на здравното министерство за провеждане на парламентарните избори на 4 април.

Указанията са разработени в съответствие с въведените основни противоепидемични мерки в страната и въз основа на опита от провеждането на изборния процес в редица държави членки на Европейския съюз. С тях се цели да се противодейства на разпространението на COVID-19, като по този начин се защити здравето на участниците в изборния процес, а в последствие и на техните близки, семейства и на обществото като цяло.

  • В сградите, в които ще се гласува, ще е задължително да се носи маска, да се спазва дистанция и да се дезинфекцират ръцете. На входовете ще има и пропускателен режим, така че да няма струпвания на хора вътре в сградата. От здравното министерство препоръчват да се обособят две различни места за вход и изход, а ако това не е възможно – да се въведе еднопосочно движение. Задължително ще бъде и редовното проветряване на помещенията за гласуване. Освен това информация за избирателните секции трябва да бъде изложена на видно място пред сградата, в която се помещават.
  • Тъмната стаичка за гласуване трябва да бъде поставена така, че входът ѝ да е обърнат към стена, за да се избегне докосване от избирателите на пердето на входа на тъмната стаичка. В секции с възможност за машинно гласуване задължително се осигурява дезинфектант за ръце в близост до устройството.
  • Мерки има и за членовете на РИК, СИК, наблюдателите и другите участници в изборния процес. Тяхната температура ще се измерва, като хора с грипоподобни симптоми няма да бъдат допускани. За тях ще бъдат осигурени всички нужни лични предпазни средства. Позволено е маските да се свалят единствено при хранене и пиене. Препоръчва се използване на ръкавици от членовете на секционните избирателни комисии при контакт с предмети (лични документи, химикалки, печати и др.), както и ограничаване до минимум на директните контакти (ръкостискане, прегръщане и др.). Препоръчително е обучението на лицата, които ще участват в изборния процес, доколкото е възможно, да се извърши дистанционно.
  • Избирателите също са задължени да носят лични предпазни средства. А след гласуване, напускането на сградата трябва да се осъществява възможно най-бързо. При използване на машина за гласуване избирателят извършва дезинфекция на ръцете си непосредствено преди процеса на гласуване с осигурен за целта дезинфектант.
  • При гласуване с подвижна избирателна кутия членовете на подвижната избирателна секция и служителите по сигурността трябва да носят: защитен костюм за еднократна употреба, ръкавици, защитен шлем с хирургическа маска или защитна маска за лице тип FFP2/FFP3.
  • Избирателят, който гласува чрез подвижна избирателна кутия трябва да носи защитна маска, покриваща устата и носа. Той трябва да дезинфекцира ръцете си, преди да вземе бюлетината и да свали за кратко време защитната маска, за да бъде идентифициран, след което отново да постави правилно защитната маска, така че да покрива носа и устата му. Избирателят се подписва в избирателния списък, като използва лична/своя химикалка, когато е възможно.
  • Здравното министерство препоръчва предизборните събития да се провеждат на открито и по възможност – те да бъдат максимално кратки. Остават задължителни основните изисквания за носене на маска, спазване на дистанция и периодична дезинфекция. Препоръчва се разпространението на предизборните агитационни материали да се извършва на щандове за самообслужване.

Пълните указания може да видите ТУК.