Искаме от ЕК пари за ледоразбивач по Дунав и за инфраструктура в пристанище Русе

0

България е подала за одобрение от Европейската комисия 8 проекта, сред които за закупуване на ледоразбивач и за определяне на потенциални точки за изграждане на платформи за комбиниран превоз в пристанище Русе.

Целта е с покупката на ледоразбивач да се подобри целогодишния достъп до българските речни пристанища. С него ще се премахват заледяванията в пристанищата през зимата, през останалата част от годината корабът ще се използва за измерване на дълбочините в тях.

Друг от проектите е за определяне на потенциални точки за изграждане на платформи за комбиниран превоз в пристанище Русе.

Общо подадените от страната ни по Механизъма за свързана Европа 2021-2027 проекти са осем. Четири от тях са на ДП „Пристанищна инфраструктура“, един е от НК „Железопътна инфраструктура“, останалите три – на частни компании- Сред проектите са укрепване на вълнолома на пристанище Бургас, модернизация на железопътната отсечка Медковец-Срацимир, изграждане на паркинг зони за тежкотоварни превозни средства в Елин Пелин, Русе и Видин; развитие на мултимодална логистична платформа София-Запад и създаване на ново корабно място на пристанищен терминал Бургас-Запад със железопътна връзка и системи за зареждане на корабите с електричество. Общата им стойност е 391 млн. евро.

Срокът за одобрение на проектите от Европейската комисия е до средата на 2022 г.