28 проекта одобрени по Програма „Култура“ 2022 в Русе

0

28 от общо 38 постъпили проектни предложения в областта на културата и изкуството ще финансира тази година Община Русе по Програма „Култура“. 24 от тях са в направление „Творчески проекти“ и четири – в направление „Международни фестивали“.

Постъпилите 38 проектни предложения бяха разгледани от две комисии – 4-членна комисия за установяване на административно съответствие и допустимост на кандидатите и проектните предложения и 7-членна комисия за оценяване и класиране. Селекцията на допуснатите от административната комисия проекти се осъществи, като те първо бяха оценени самостоятелно и независимо един от друг от трима външни експерти, а след това комисията за оценяване и класиране заседава в пълен състав и финализира класирането на проектите.

Одобрените суми за финансиране от Община Русе са разпределени в низходящ ред на класирането до изчерпване на утвърдените с решение на Общинския съвет финансови средства от бюджета на Община Русе по Програма „Култура“ в размер на 110 000 лв.

Предстои да бъде издадена заповед на кмета на Община Русе за финансиране на  одобрените проектни предложения и да бъдат сключени договори със съответните организации. Същите се задължават да представят в Деловодството на Общината съдържателен и финансов отчет в едномесечен срок след реализацията на проектите си, но не по-късно от 10 декември 2022 г.

 ПРОГРАМА „КУЛТУРА“ 2022
НАПРАВЛЕНИЕ «ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИ»
Организация ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Одобрена сума Точки
1. Персей ЕООД Памет и съпричастност 3850 102/110
2. Регионален исторически музей – Русе Създаване на каталог „Намерено от Шкорпил“  

4000

 

101/110

3. РУ „Ангел Кънчев“

Студентски театър „Пирон“

Театрална импровизация

„за Жените и … за мъжете…“

 

2770

 

98/110

4. ОбКИ „Художествена галерия – Русе“  

Визуална музика

2988 98/110
 

5.

ЕТ „Камила – Илия Деведжиев“

Група за детски театър „Камила“

 

 

Камила 12“

 

 

3954

 

 

96/110

6. Общински детски център за култура и изкуство – Русе 35 години Фолклорен ансамбъл „Русчуклийче“ 3879 95/110
7. Сдружение за литература и култура „БРОД“ Русенски алманах за литература и култура „БРОД“ 2022  

3740

 

95/110

8. НЧ „Анжела Чакърян – 2008“, гр.  Русе Арменската общност в Русе от ХVІІ в. до 2022 г., м. юни  

3600

 

95/110

 

9.

 

Сдружение „Културни пространства“

Национален младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието“ 2022  

3600

 

93/110

10.  

Регионална библиотека

„Любен Каравелов“

ХVІІІ. Международен конкурс за екслибрис  „Ex Libris – Ex Piscatibus”  

3600

 

90/110

11. НЧ „Светлина – 1927“, с. Бъзън IV Фестивал „Етноритми-бит и култура-2022“  

1278

 

90/110

12. Сдружение „Приятели на музея – Русе“ „ПрилеПтици – нашите летящи приятели“  

3579

 

86/110

13. НЧ „Просвета – 1927“,

с. Семерджиево

 

Етно наследство

 

675

 

85/110

14.  

Сдружение „Дунавско сияние“

Творчески екоактивности „Приказният свят на природата – 2022“ 3338 85/110
15. НЧ „Надежда – 1908“,

с. Ново село

Лятна хоротека и модерни танци 960 83/110
16. Сдружение за култура и изкуство „Блок 14“ Бойно поле „ШЕКСПИР“ 3585 82/110
17. Сдружение „Смело сърце“ Фестивал „Светът е за всички- 2022“  

3555

 

81/110

18. Държавна опера – Русе Документален филм „Пианото на Шостакович?“ 3600 80/110
19. НЧ „Пробуда – 1901“, с. Николово Национален фестивал „Сцена под липите“ 2392 75/110
 

20.

 

Мултимедия Фреймс ЕООД

„КАДАНС“ аудиовизуална и интердисциплинарна инсталация и пърформанс  

 

3200

 

 

73/110

 

21.

 

Сдружение „Стенд Арт“

Реализиране на изследване с дълбочинни интервюта сред представители на бизнеса, местната власт, неправителствените организации и културните институти относно развитието и управлението на културния сектор в Община Русе 1120                                            73/110
22. ОУ „Олимпи Панов“, гр. Русе „Русе и река Дунав“ 2072 70/110
23. СНЦ „Европейски инициативи без граница“ Културно-образователно ателие „Праистория за деца“  

3049

68/110
24. НЧ „Пробуда 1907“, с. Тетово Пети национален „Фестивал на тиквата“ – Тетово 2022  

1131

67/110
25. Общински младежки дом – Русе Есенен младежки салон на изкуствата  

61/110
26. НЧ „Ангел Кънчев – 1901“, гр. Русе Зелена чит@нка 56/110
 

27.

 

ВЧ „Зора – 1866“, гр. Русе

„ЗОРА“ – Русе – сайт за литература, изкуство култура и медия“ 46/110
НАПРАВЛЕНИЕ «МЕЖДУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛИ»
1. Фор Арт Къмпъни ЕООД MOVMNT International Dance Competition 9000 105/110
2. МД „Елиас Канети“ 15-ти Международен литературен фестивал – Русе 2022 „Дъхът на Европа“ 9885 98/110
3. ДТ „Сава Огнянов“ – Русе Международен фестивал „Живи статуи“ 2022 12000 95/110
4. Фондация „Колективът“ Реките на града – дизайн по Дунав 9600 77/110

 

ОТПАДНАЛИ ПОРАДИ УСТАНОВЕНА НЕДОПУСТИМОСТ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОТИВИ
1. Сдружение „Тъндърс“ 2020 На колела умно и безопасно на всяка възраст Неправилно съставен бюджет. В бюджетната таблица исканата подкрепа от 11 700 лв. не съответства на посочената в дъното на таблицата крайна сума за финансиране на проекта от 9 520 лв. Съгласно чл. 20, ал.2, т.2 от Правилника на Програма „Култура“ неправилно съставен бюджет не подлежи на корекция и отпада от по-нататъшно разглеждане.
2. НЧ „Св. Димитър Басарбовски 1902“ Басарбовчета Неправилно съставен бюджет,

без разчетени административни и др. присъщи и задължителни за съдържанието на проекта дейности. Общата стойност на проекта съдържа само 2 хонорара.

3. Издателство „Лени Ан ЕООД“ Албум „Дмитрий Шостакович в България“ Неправилно съставен бюджет.

Исканата подкрепа надвишава допустимия дял от 70%, а собственото участие е под 30%.

Съгласно чл. 20, ал.2, т.2 от Правилника на Програма „Култура“ неправилно съставен бюджет не подлежи на корекция и отпада от по-нататъшно разглеждане.

4. НЧ „Васил Левски – 1928“, с. Сандрово „Сандрово пее и танцува – 2022“ Неправилно съставен бюджет.

Исканата подкрепа надвишава допустимия дял от 70%, а собственото участие е под 30%.

Съгласно чл. 20, ал.2, т.2 от Правилника на Програма „Култура“ неправилно съставен бюджет не подлежи на корекция и отпада от по-нататъшно разглеждане.

5 Клуб „Мечтание“ Десант на книгата 2022 Неправилно съставен бюджет. Общата стойност на проекта в проценти надвишава 100%.

Съгласно чл.20, ал.2, т.2 от Правилника на Програма „Култура“ неправилно съставен бюджет не подлежи на корекция и отпада от по-нататъшно разглеждане.

6. Сдружение „Русчук.БГ“ Стогодишният часовник на Русенската библиотека Неправилно съставен бюджет.

Исканата финансова подкрепа надвишава допустимата стойност от 4 000 лв. Съгласно чл.20, ал.2, т.2 от Правилника на Програма „Култура“ неправилно съставен бюджет не подлежи на корекция и отпада от по-нататъшно разглеждане.

2.Непопълнена коректно 1-ва страница от Формуляра за кандидатстване

7. Сдружение „Парти Ентъртейнмънт“ Музикално лято в библиотеката Съгл. Чл.5, т.7 от Правилника стойността на административните разходи не може да надвишава 5% от исканата сума.

 

 

Най-добрата агенция за подбор на персонал

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук