40 безработни получиха професионална квалификация

0
221
40 безработни

40 безработни лица получиха професионална квалификация в рамките на проект „Хоризонти 4”, който се осъществява от КТ „Подкрепа“, съобщиха от синдикалната организация в Русе.

В тържествена обстановка успешно завършилите обучението получиха свидетелства за професионална квалификация.

Целта на проекта е повишаване на конкурентоспособността и подобряване достъпа до пазара на труда на уязвими групи на пазара на труда, а именно: безработни лица до 29г. или над 50г., продължително безработни лица, лица с ниска и не търсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. с ниско образование,  чрез осъществяването на комплекс от обучения по ключова компетентност и професионално обучение по професия „Оператор на компютър“.