Ученици строиха колиба от макети на мамутски кости

0
51
Ученици строиха колиба от макети на мамутски кости

Ученици строиха колиба от макети на мамутски кости. Уъркшопът се проведе в Историческия музей в Тутракан и бе воден от музейния педагог на русенския музей Виктория Друмева в рамките на проект „Културна екосистема. Човек и природа – музейни образователни модули“ на Регионален исторически музей – Русе.

В изнесеното занятие се включиха ученици от трети и пети клас на СУ „Христо Ботев“ в Тутракан. За да се справят успешно с поставената им задача, децата усвоиха знания за живота на хоботните бозайници и времето, през което са живели. За това помогнаха специално изготвените постери, интерактивни табла и 3D визуализации, с които момчетата и момичетата придобиха по-ясна и пълна представа за периода, в който са съществували мамутите. Най-интригуващото занимание за децата се оказа строежът на колибата от мамутски кости. Под ръководството на музейния педагог, учениците изградиха конструкцията и покриха заслона с платно, наподобяващо мамутска кожа. За спомен децата си направиха също магнити от филц с формата на мамут.

Строежът на праисторически заслон е само една от дейностите, заложени в образователен модул „Зима“ – част от проект „Културна екосистема. Човек и природа – музейни образователни модули“, който се реализира от Регионален исторически музей – Русе с подкрепата на Министерството на културата. Модулът разгръща темата за „Ледената епоха“ и изчезналите животински видове. В рамките на проекта са разработени още три обучителни модула, които оформят годишен цикъл от събития, обхващащи четирите сезона от годината.– „Пролет“, посветен на Международния ден на птиците, „Лято“, с фокус върху рибите и Деня на река Дунав и „Есен“, чийто акцент попада върху Международната нощ на прилепите. Паралелно с провеждането на заложените дейности, ще бъде издадено и учебно помагало, в което са описани разработените вече образователни модули. Така те ще се използват и в следващи музейни занятия, което гарантира устойчивост на разработената концепция и създаване на активна музейна публика.

Проектът „Културна екосистема. Човек и природа – музейни образователни модули“ има за цел получаване на знания у подрастващите по указаните теми и провокиране траен интерес към природните дадености, както и разбиране на взаимовръзката Човек-Природа. Практическите занимания, сензорните елементи, адаптираните беседи и досегът с експонатите, създават условия за адекватно възприемане, осмисляне и интерпретиране на наследството, предизвиква интереса и любопитството на децата.