45-дневна забрана за любителски риболов

0
5170

Забраната е на основание Закона за рибарството и аквакултури и ще продължи до 31 май включително.

Забраната важи за всички водни обекти независимо от надморската височина. Уловът на карагьоз в българския участък на река Дунав се забранява от 14 април до 30 април включително. Уловът на калкан в общностните води на Черно море се забранява през периода от 15 април до 15 юни, включително.

За любителите риболовци има оставени свободни водни обекти на територията на страната за осъществяване на риболов.

На територията на област Русе това са:

яз. „Тетово“; яз. „Щръклево“;  старото корито на р. Янтра в района на с. Ценово; корекция на р. Янтра в местността „Кривушата“ между гр. Бяла и с. Каранце и старите речни корита на р. Янтра, местност „Балтора“ в землището на с. Полско Косово.

За област Разград:  яз. „Бялата пръст“ /Папаза/, гр. Разград.

За област Силистра: – яз. „Войново“, общ. Кайнарджа; яз. „Орехов кулак“, общ. Силистра; яз. „Чатал кулак“, общ. Силистра; яз. „Полковник Ламбриново“, общ. Силистра и яз. „Сокол“, общ. Главиница.