Представиха програмата Intereeg V-A Румъния – България в Русе

0
969

Сред официалните гости на събитието бяха областният управител на Област Русе Стефко Бурджиев, заместник областният управител Явор Янчев, кметът на Община Русе Пламен Стоилов, изпълнителният директор на Регионалния офис за Трансгранично Сътрудничество Кълъраш Николета Минку, кметове от населените места в русенска област, представители на неправителствени организации и др.

По думите на г-жа Минку, Русе е избран да бъде първия град, където да се проведе информационната кампания, защото е с утвърдени партньорства и реализирани проекти от предходната Програма за трансгранично cътрудничество.

По време на събитието участниците имаха възможност да се запознаят с Програмата, приоритетните оси лансирани в рамките на първата покана за набиране на проекти, както и сроковете за подаване на заявления за проекти от тип „меки” и „твърди”.