58 чуждестранни студенти ще се обучават по програма Еразъм в РУ

0
114
58 чуждестранни студенти ще се обучават

58 чуждестранни студенти ще се обучават в Русенския университет през новата академична година по програма Еразъм, съобщиха от висшето училище.

Те вече са в Русе и вчера официално се срещнаха с академичното ръководство. Приветствия към тях отправиха проф. д-р Велизара Пенчева, председател на Общото събрание, проф. д-р Пламен Кангалов, зам.-ректор по учебната работа и проф. д-р Юлиана Попова, зам.-ректор по интернационализация и комуникационна политика. Присъстваха техните координатори, преподавателите им и председателят на Студентския съвет Станимир Бояджиев. След като се запознаха с възможностите и постиженията на Русенския университет, Еразъм студентите направиха кратки презентации за страните и университетите си.

Страните, откъдето през този семестър в Русенския университет идват обучаеми по Еразъм + са общо 7, а университетите – 20.  Най-много са студентите от Испания – двадесет и трима. Останалите държави са представени както следва: Италия, Франция и Румъния – по 8 студенти, Полша и Турция – по 4 и Португалия – 2 студенти. Младежите ще проведат обучението си в различните факултети на Русенския университет. Най-голям брой са записани към факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ – общо 29 студенти. Обучението си във факултет „Природни науки и образование“ ще проведат 12 студенти, във факултет „Бизнес и мениджмънт“ – 9, във факултет „Аграрно-индустриален“ – 5 и по трима във факултет „Юридически“ и „Транспортен“.

Програмата Еразъм + се финансира от Европейската комисия и в нея участват както държавите членки на Европейския съюз, така и определени държави партньори от целия свят.