7 специалности в Русенския университет – без семестриални такси

0
1380
Русенският университет

Обучението в седем специалности в Русенския университет ще бъде без заплащане на семестриални такси, съобщиха от висшето училище.

Съгласно Постановление № 137 на Министерския съвет на Република България от 25 юни 2020 г., всички новоприети студенти за учебната 2020/2021 година в Русенския университет в специалностите: „ Български език и история“, „Педагогикаа на обучението по математика и информатика“, „Педагогика на обучението по физика и информатика“, „Педагогика на обучението по български език и чужд език“,, Финанвоса математика“, „Материалознание и технологии“, „Химични технологии“  се освобождават от семестриални такси за целия курс на обучението си.

Специалностите са от професионални направления включени в списъка на защитените специалности в постановлението, което се отнася само за приема за учебната 2020/2021 година.

Кандидатстващите по тези специалности заплащат само 50 лева кандидатстудентска такса.