920 лв. става стартовата заплата на учителите

0
29
20 % по-високи заплати

От 1 януари 2019 г. стартовата заплата на учителите става 920 лв. Това е записано в новия колективен трудов договор, който Министерството на образованието и социалните му партньори подписаха днес.

Възнаграждението за старши учителите и старши възпитателите ще бъде повишено на 955 лева, а за главен учител – 1005 лева. Предвижда се и по-високо заплащане на директорите и заместник-директорите, както и за педагогическите специалисти, за които работата с деца не произтича от преките служебни задължения. Наставничеството на учителите също ще се заплаща с не по-малко от 60 лева месечно.

„Предвижда се и увеличение на средствата за т. нар лекторски часове. Това са часовете, които са над минималната задължителна преподавателска норма“, разясни заместник-министърът на образованието инж. Таня Михайлова. Увеличението трябва да се случи на 1 януари 2019 година, но при добро изпълнение на бюджета е възможно то стане факт от началото на новата учебна година през месец септември. Новият колективен трудов договор акцентира и върху разработването и прилагане на политики за недопускане на агресия в училище. Предвидено е родителите, при записването на учениците, да се запознават с всички нормативни изисквания, а това да се уверява с техния подпис.