Адвокат атакува текстове от Наредба № 18 на Общинския съвет на Русе 

0
кмет в с. Кацелово

30Русенски адвокат атакува текстове от Наредба № 18 на Общинския съвет на Русе. 

В Административен съд – Русе е образувано дело № 223/2022 г.  срещу текстове от Наредбата, която регламентира обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе. 

Делото е образувано по жалба на адв. Андрей Желязков, който оспорва норми от Наредбата, регламентиращи налагането на глоби до 50 лв. от длъжностни лица – актосъставители, назначени от кмета на общината или директора на ОД на МВР – Русе. 

Процесните текстове са оспорени като незаконосъобразни, приети в противоречие с административнопроизводствените правила и материалния закон.  В мотивите си жалбоподателят сочи, че гласуваните от Общински съвет – Русе разпоредби преуреждат отношения, уредени с нормативен акт от по-висока степен. 

Делото ще се гледа в открито съдебно заседание на 14.09.2022 г., от 10.30 ч., в съдебна зала № 2 (ет. 1). 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук