Ананиев отстъпва, Наредба Н-18 пада?

0
Бъг в нов софтуер за касови апарати

Правителството се готви да отмени спорната Наредба Н-18 за касовите апарати, която изправи на нокти бизнеса в България.

Това става ясно от публикувано на сайта на Министерството на финансите съобщение, в което се казва, че във връзка с „обществения отзвук, възникнал в резултат на въвеждането на изискванията за отчитане на продажби чрез софтуер за управление на продажби в търговските обекти (СУПТО) и множеството сигнали за увеличаване на административната тежест и разходите за бизнеса, които тези изисквания създават, особено в условията на пандемията от COVID-19, която постави редица предизвикателства пред икономическите оператори, се подготвят промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за отмяна на изискванията за СУПТО.

„След влизането в сила на промените в ЗДДС, Министерството на финансите има готовност да приведе Наредба Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, в съответствие с него и да отмени въведените технически и други изисквания по отношение на СУПТО”, пише още в съобщението.

С това може би ще се сложи край на  продължилата около 2 години и половина битка за въвеждане на по-строг контрол върху отчитането на оборотите чрез фискални устройства в търговските обекти.

Последно влизането в сила на промените бе отложено за 1 март 2021 г., но изглежда новият финансов министър Кирил Ананиев се е съгласил промените изобщо да не се състоят.