„Антитоплинен остров“ превръща подлеза край Спортната зала в Русе в зона за отдих

0

„Антитоплинен остров“ ще бъде изграден върху открития пешеходен подлез на бул. „Цар Освободител“ в Русе.

Това ще допринесе мястото да се социализира и от територия за транзитно преминаване, да се превърне в зона за отдих. Изграждането ще стане по инвестиционна мярка „Създаване на иновативни зони с цел борба с ефекта на топлинния остров в урбанизирана територия“, финансирането се осигурява по Европейската инвестиционна програма. Целта е смекчаване и адаптация към ефекта на „градския топлинен остров“, който е идентифициран проблем за Русе.

Община Русе е една от осемте български общини- партньори на Националния доверителен екофонд и Националната асоциация на местните и регионални власти на Норвегия в проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, финансиран в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на Европейското икономическо пространство(ЕИП). Фокусът на проекта е адаптация към климатичните промени в градска среда и е в изпълнение на Националната стратегия за адаптация към климатичните промени. За тези осем града на базата на научна информация и анализи са идентифицирани като основни заплахи ефектът на градския топлинен остров, улични наводнения в резултат на обилни валежи, последвани от недостиг на вода поради суша, както и градски свлачища, които се активират в резултат на обилни валежи. За Русе това е районът на подлеза на бул. „Цар Освободител“ в района на Спортната зала.

В идните месеци предстои сключване на договор с изпълнител за пристъпване към съществената част на проекта.

зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук