Архитектурен паметник на културата става приют за бездомни

0
30
Архитектурен паметник на културата

Сградата на ул. „Хан Кардам“ №13 в Добрич, която е архитектурен паметник на културата, ще стане приют за бездомни хора.

Това стана ясно по време на обществено обсъждане за създаване на приют за хора, останали без дом в Добрич. Сградата е общинска собственост и ще разполага с капацитет от 15 места.

През последните 2 десетилетия сградата беше ползвана като клубна база на различни партии, но в момента е пуста и застрашена от срутване. Община Добрич ще кандидатства по оперативна програма „Региони в растеж” за възстановяването и превръщането й в приют. Очаква се финансиране от около 1 млн. лв., с което двуетажната сграда с площ от 250 кв. м. ще бъде реконструирана и обзаведена.

В цялата област не съществува общински приют. Къщата е избрана и защото е в близост до църковния приют на храм „Света Троица”, предназначен за самотни майки. Бездомните хора ще получават храна от неговата социална трапезария. Приютът ще работи целогодишно, но изпаднал в беда човек ще може да го ползва до 3 месеца в рамките на една календарна година, във времевия интервал от 17 часа на текущия ден до 10 часа на следващия.

През последните години Общината подслонява бездомниците в сграда, която е за шест души и е предназначена за събаряне. Тя отваря врати само през зимата. Центърът за временно настаняване на фондация „Ръка за помощ“ също е с капацитет 6 души и приютява само мъже.

Проектното предложение за общински приют ще бъде подадено до края на годината.