БГ лекари създадоха Алианс за нормализиране на живота в България

0

Български лекари създадоха свой Алианс за нормализиране на живота в България. Инициативата за това е на русенският  лабораторен лекар- д-р Георги Тодоров.

Към Алианса са поканени да се присъединят желаещи професионалисти, лекари, споделящи вижданията на създателите на Алианса, юристи, икономисти, журналисти и общественици, обединени от  вътрешното си убеждение, че със своя  професионализъм могат  да допринесат за „нормализиране на изкуствено напрегнатата обществена обстановка и като цяло на живота в България“, пише в специалната декларация, с която създателите на Алианса обявяват новото формирование и своята бъдеща дейност.

Инициаторът д-р Георги Тодоров е категоричен, че „мерките, прилагани в Западна Европа по повод ковид-19 са абсолютно ненужни и плод на управленска немощ и липса на лидерство“.

Алиансът   не е  неправителствена организация, а  обединение на медици за упражняване на правата им, дадени ни по Конституция, с цел защита на обществения интерес.

В Учредителна декларация на Български алианс на лекари за възстановяване на нормалния живот в България и практикуване на медицина, основана на науката, се  апелира за „завръщане към практикуването на медицина по начина, преподаван ни във висшия курс на обучение по медицина, заложен в личния етичен кодекс на всеки добросъвестен лекар и практикуван от столетия. Ние вярваме в основния принцип при практикуването на медицина, който съществува от хилядолетия, винаги е бил и следва да остане валиден дори и в условия на кризи и епидемии: Първо НЕ вреди! Primum non nocere!“.

В документа се казва също, че планомерно и целенасочено насажданият страх у населението на България през последните осем месеца е в противоречие с теорията, принципите, правилата и етичните норми в медицинската наука“.

Създателите на Алианса апелират за:  балансиран подход при управлението на епидемията от Ковид-19 , който  да почива на научна основа и доказателства, както и към стандартите в лекарската професия и добрата медицинска практика, които сега са нарушени.

Медиците отказват да приемат силово и ненаучно налаганата „нова нормалност„, за която се правят опити да бъде приложена в грижата за здравето на хората. Този термин е лишен от смисъл и съдържание. Той не почива на наука и практика, няма формулирана теоретична и практическа рамка, параметри, цели и инструменти. Няма нито едно научно обосновано изследване, което да налага промяна в медицинската практика не само в национален, но и в глобален мащаб, се казва в декларацията.

В нея се изразява сериозната загриженост и тревога по отношение на ставащото в образованието,  „където прилаганите мерки видимо водят до компрометиране на учебния процес и социално отчуждаване на децата. Това неминуемо ще доведе до негативен ефект върху поколението и ще има тежки и дълготрайни последици за цялото общество. „

Специално внимание е отделено и на „принудителното налагане на лицеви маски, особено върху непълнолетни деца, чрез сила и санкции и без безспорни научни доказателства за техния позитивен ефект в управлението на пандемии, е злоупотреба с власт“.

Медийното преекспониране и едностранното и неточно представяне на статистическите данни, във връзка с разпространението на вируса САРС-Ков 2, насажда страх и всява паника сред населението, казват авторите на документа.

Неяснотата по отношение на PCR тестовете и всичко, произтичащо от тях , водят до  недоверие към лекарската професия и до ненужна конфронтация между колеги лекари, категорични са създателите на Алианса на лекари за възстановяване на нормалния живот в България и практикуване на медицина, основана на науката .

Те твърдят, че „търсенето на доброволци в различни лечебни заведения, са резултат от лоша политика в здравеопазването, отсъствие на координация, планиране и решения основани на доказателства“.

Медиците предупреждават за колапс  и блокаж в здравната система при това по  обективни причини, „защото поради управленски хаос няма кой да работи“.

Дългогодишната липса на управленски умения, корупцията и лобизмът в здравната система я доведоха до тук. Колегите ни бяха жертвани в неудачни политически решения.

Има пари, болници и болни хора с реални заболявания и нужда от помощ, но няма компетентно лидерство, се казва в документа.

Документът на медици и общественици призовава за обединяване на усилията в услуга на истината и човечността.

Най-добрата агенция за подбор на персонал