„Биг Брадър“ над Дунав

0

rechni_infosistemi74Така шеговито Живко Петров, управител на фирма „Информационни морски технологии“, която по спечелен европейски проект ще подготвя кадри за работа със система, оприличи възможностите на системата. След нейното въвеждане всеки плавателен съд в реката ще бъде денонощно видим, всеки момент ще се знае къде е, с каква скорост се движи, какъв и колко е товара. Благодарение на това ще се пресекат възможностите за нелегален превоз на товари, за източване и продаване на гориво и др., неща които не са рядкост в момента.

Основната цел на проекта е придобиване на специфични знания и умения при въвеждането на нови технологии при експлоатацията на речните информационни системи за осигуряване на устойчива заетост в сектор „вътрешно воден транспорт“. Дейността ще се извършва със съдействието на белгийска фирма, която по думите на г-н Петров е лидер в Европа в това направление.