Бизнес организации и Русенският университет обсъдиха възможностите за партньорство

0
272
бизнес организации

Възможностите за партньорство обсъдиха на работна среща ръководители на бизнес организации и ръководството на Русенския университет.

Сред дискутираните теми са били развитие на предприемаческите умения на студентите, мотивационни срещи за стартиране на собствен бизнес, проекти в сферата на кариерното ориентиране и възможности за работа в трансграничния регион между България и Румъния.

Предстои по-тясно сътрудничество между двете организации и Кариерния център на университета при организирането на специализирани трудови борси за младежи, които завършват образованието си в Русенския университет.

Ректорът – чл.-кор. проф. Христо Белоев коментира, че утвърждаването на ролята на висшето училище в трансграничния регион преминава и през успешната професионална реализация на студентите именно в него.