Близо 1000 търговци от региона подадоха данъчни декларации

0
60
Три четвърти от русенци

Близо 1000 еднолични търговци от региона вече се подали годишните си данъчни декларации, съобщиха от териториалния офис на НАП в Русе.

Ако до края на месеца внесат дължимия по нея данък те ще получат 5 % отстъпка върху дължимата сума.

Общо за страната са подадени над 56 000 годишни данъчни декларации от еднолични търговци, като повече от 80 % от получените в Агенцията формуляри са изпратени онлайн.

От приходното ведомство напомнят, че до края на юни е срокът, в който едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, трябва да декларират и внесат окончателните социални и здравни осигурителни вноски. Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация образец  № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

До 30 юни беше удължен и срокът за деклариране и плащане на корпоративен данък /чл. 92 и 93 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, данъка върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, както и на данъка върху дейността от опериране на кораби, припомнят още от НАП.

Приходното ведомство напомня, че подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета се извършват по електронен път чрез портала за е-услуги: https://inetdec.nra.bg/, с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или електронен подпис.

Подробна информация за данъчните и осигурителни правила по време на извънредната епидемична ситуация е достъпна в специална рубрика на сайта на НАП: https://nap.bg/page?id=762.