Близо 114 млн. лева ще похарчи Община Русе през 2019 г.

0
365
Публично обсъждане на проекта за бюджет

Близо 114 млн. лева ще похарчи Община Русе през 2019 г. Това показват рамката на общинския бюджет за новата година. Точната сума е 113 990 000 лева, което е с 8% повече в сравнение с 2018 година.

Основен приоритет в „Бюджет 2019“ е балансираното развитие на централна градска част, кварталите и кметствата, където чрез бюджета се осигуряват 700 000 лв. за ремонт на улична мрежа и 320 000 лв. по фонд „Малки населени места“. Заделени са 150 000 лв. за ремонт на детски площадки в детски градини. Общественото обсъждане на „Бюджет 2019“ ще бъде на 14 януари от 17.30 часа в Пленарна зала на Общината.

„По-голямата част от увеличението е за дейностите здравеопазване, социални дейности и образование. 64 млн. лева от общата сума са в държавни дейности. Останалите се осигуряват от общия бюджет на Общината и покриват местни отговорности. Имаме „Благоустрояване“ в инвестиционната програма, насочено в кварталите „Чародейка“, „Дружба“, „Здравец – Север“. Също и 100 000 лева, предназначени за ремонт на читалища в малките населени места“, каза главният финансист на общината Емилия Пенева.

Финализирането на важни инфраструктурни проекти по програма „Региони в растеж“ също е приоритет за 2019 година. Над 4 000 000 лева ще бъдат необходими през тази година за съфинансиране и за оборотни средства. Ще бъде изградена анаеробна инсталация по ОП „Околна среда“, работи се и по програма „Life” за качеството на атмосферния въздух.

„Важен приоритет за Общината е и социалната отговорност, която сме поели по предоставянето на помощи до 1000 лв. по Наредба 21 на Общинския съвет. Асистирана репродукция, която е в рамките на 50-55 000 лв. Имаме и повече заделени средства за двете пенсионерски сдружения. В инвестиционната програма сме предвидили и средства за изграждане на 8 бр. районни осветления в различни части на града. В ОП „Паркстрой“, във връзка с неговата основна дейност „Опазване на околната среда“, също има заделени повече средства“, допълни Емилия Пенева.

Важен момент през 2019 година е местен проект за качеството на атмосферния въздух. Той ще бъде подпомогнат със 150 000 лева. 300 000 лева са заделени за социалната трапезария и за лични и социални асистенти. Ще започне поетапното изграждане и на плувен комплекс и спортна зала в училище „Васил Левски“.