Близо 2,5 пъти повече фини прахови частици във въздуха над Русе

0
модерна мобилна станция

Повече от два пъти е превишението на фини прахови частици (ФПЧ), измерено в станцията в квартал „Възраждане“ в Русе.

Това сочат данните от мониторинговата система на Изпълнителната агенция по околна среда за чистотата на въздуха. В Русе е отчетено превишение на праговите стойности от 2,44 пъти. Това е най-голямото отчетено през днешния ден превишение в страната.

Замърсяване с ФПЧ над нормата е регистрирано в още четири населени места в страната. В Горна Оряховица е отчетено замърсяване от 1,5 пъти, във Видин – 1,43 пъти, в пловдивския квартал „Тракия“ – 1,26 пъти и в бургаския квартал „Долно Езерово“ – 1,01 пъти.