Близо 36 000 русенци ще подменят лични документи през 2020 г.

0

35 695 граждани в Русенско ще трябва да подменят личните си карти през 2020 година, съобщават от областната дирекция на МВР в Русе.

Най-голям брой изтичащи лични карти  има през месеците юли, август, септември, октомври и декември. Големият наплив се очаква от месец март 2020 година. Затова от ОДМВР – Русе въвеждат някои промени, които да улеснят хората и да облекчат натоварването в звената на сектора.

* Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от Областна дирекция на МВР – Русе, имат възможност да подават заявления за издаване на български документи за самоличност във всяко едно от звената „Български документи за самоличност“ в областта:  в ОДМВР-Русе; РУ-Бяла; РУ-Две могили; РУ-Сливо поле и РУ- Ветово.

Целта е да се улеснят гражданите, както и да се облекчи натоварването на определени звена БДС. В рамките на работното време на съответните звена, гражданите могат да направят избор на по-удобно или предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес. Съответно готовите документи се получават в същото звено, където е подадено заявлението. Това е улеснение и за гражданите, които работят или живеят по настоящ адрес в населените места, близо до големите общински центрове – Бяла, Две могили, Ветово, Сливо поле.

*  От сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Русе се създава организация, от началото на 2020 година да се извършва и организиран прием за подмяна на документи за самоличност с институции, организации, фирми, предприятия и т.н., в които работят по-голям брой служители. Това ще става с предварителна заявка и се предвижда звената на сектор „БДС“ да работят извънредно в почивни дни, като по този начин да се облекчи и натоварването в работно време.

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Русе напомня на гражданите:

Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 (тридесет) дни, след датата на изтичане на валидността на личната карта. Можете да подадете заявление за подмяна и преди да е изтекъл срокът на валидност, без ограничение.

Родители на дете, навършило 14 – годишна възраст, са задължени в 30 (тридесет) дневен срок от навършване на възрастта, да подадат заявление за издаване на лична карта. За издаване на документа е необходимо да се представи Акт за раждане на детето (оригинал и копие от него). Заявлението се подава в присъствие на детето и на един от родителите. При наличие на валиден международен паспорт, издаден на името на детето, той се представя в сектор „Български документи за самоличност“ при Областна дирекция на МВР – Русе. В този случай не се представя Акт за раждане.

При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 20,00 (двадесет) до 150,00 (сто и петдесет) лева. Санкцията е валидна и за родител, не направил необходимото да издаде лична карта на детето си.

От ОДМВР – Русе призовават гражданите, които живеят трайно в областта, да подменят документите си в по-ненатоварените месеци, за да спестят време и да избягнат струпванията на хора. И отново напомнят, че няма ограничение за смяна на документите и преди изтичане на срока на валидност.

Работното време на сектор БДС в сградата на ОДМВР- Русе за всеки работен ден е: от 08:30 до 17:30 часа, без прекъсване.

В звената в районните управления, в градовете Бяла, Две могили, Сливо поле и Ветово, работното време е: от 08:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:30 часа.

 

Най-добрата агенция за подбор на персонал