БСП измести ГЕРБ от председателското място в Общинския съвет на Разград

0
36
БСП измести ГЕРБ от председателското място

БСП измести ГЕРБ от председателското място и съветникът от групата на социалистите адвокат Стоян Димитров оглави Общинския съвет на Разград.

Кандидатурата на адвокат Димитров беше подкрепена от 17 старейшини, с един по-малко бяха тези, дали гласа си за втория кандидат – досегашният председател Надежда Радославова от ГЕРБ.

До избора се стигна, след като на вчерашното заседание Стоян Димитров, от името на  групите съветници на БСП, на ДПС и на Реформаторския блок, и на съветниците Иво Димитров и Милена Орешкова, беше внесено предложение за освобождаване на Надежда Радославова от поста. Оповестените мотиви за искането са недобра организация на работата и невъзможност председателят да изпълнява пълноценно функциите си.

„Поради недобра организация на работата на Общинския съвет през 2016 и 2017 г., свързана с подготовката на заседанията на постоянните комисии и приемането на решения от съвета, своевременното информиране на съветниците относно постъпили оспорвания на актове и решения, както и за създаване на спокойна и делова обстановка се налага да се вземат мерки за осигуряване на нормална и законосъобразна работа на Общинския съвет. Общинският съвет счита, е председателят на съвета не е в състояние да изпълнява функциите си пълноценно и при спазване на нормативните изисквания“, пише в докладната.