Учредяват Клуб на юриста в Русенския университет

0
50
Клуб на юриста

Клуб на юриста ще бъде учреден тази вечер в Русенския университет, съобщиха от висшето училище.

Учредителното събрание ще бъде от 18:00 часа в зала “Венелин Ганев” във втори корпус на Русенски университет “Ангел Кънчев”. Клубът ще носи името на видния русенски юрист, учен и общественик проф. Венелин Ганев, член на Българската академия на науките, министър на правосъдието в правителството на Теодор Теодоров, един от тримата регенти на малолетния цар Симеон II.

По време на учредителното събрание основателите ще запознаят присъстващите с живота и делото на проф. Венелин Ганев. Освен това ще се проведат избори за ръководни позиции в Клуба, ще се обсъдят предстоящите събития на организацията

Клубът има за цел да активизира младите хора, да насърчава тяхната инициативност и отговорност към общността. Негова основна задача е да повишава правната култура на членовете си чрез организиране на различни дискусии, обучения, кръжоци и консултации.

Главната цел, която основателите поставят пред организацията е да защитава и отстоява правата на студентите, да работи за утвърждаването и развитието на юридическата професия, както и да се превърне в своеобразен мост между правната наука и юридическа практика.