Бул. „Трети март“ приет за експлоатация

0

Държавната приемателна комисия прие официално реконструирания бул. „Трети март“ в Русе, съобщиха от общинската администрация.

В 14-дневен срок Община Русе следва да получи Удостоверение за въвеждане в експлоатация на бул. „Трети март“, издадено от Дирекцията за национален и строителен контрол. След официалното разрешение русенци и гостите на града ще могат да използват булеварда, който осъществява директна връзка с коридор № 9 от TEN-T мрежата и е основен пункт за влизане в града от главните пътища Русе – Велико Търново и Русе – София.

Община Русе не прие бул. „Трети март“

Булевардът трябваше да бъде приет за експлоатация в началото на юни. Дни преди официалното приемане, при първия проливен дъжд обаче се оказа, че отводнителната система не работи и в качеството си на възложител Община Русе отказа да приеме ремонта. Ремонтните дейности бяха за сметка на изпълнителя.

Бул. Трети март заприлича на плавателен канал

В рамките на проекта бе извършен цялостен ремонт на пътните платна, изградена е нова двупосочна велоалея и е осигурена достъпна среда в зоната на кръстовищата, пешеходните и велосипедни пресичания. По продължение на целия булевард е подменено осветлението, поставени са и пожарни хидранти за подобряване на пожарната безопасност. Изпълнена е изцяло нова сигнализация с пътни знаци и маркировка, а новоизградената система за видеонаблюдение вече ще следи трафика по една от най-натоварените пътни артерии в града.

Изпълнител на строително-монтажните работи е ДЗЗД „Градска среда Русе“, а строителният надзор се упражнява от „Аспект“ ООД.