Бюджет 2015 „мина“ без конфликти

0
1961

Това стана ясно по време на продължилите няколко часа дебати при приемане на бюджета на общината за годината. За разлика от дебатите в предходни години, този път остри пререкания и ескалация на напрежение нямаше.

Рамката на бюджета е 97 356 613 лева, но като към тях се прибавят средствата по различните инфраструктурни проекти сумата „набъбва“ до 176 млн.лв. Текущият бюджет е 87 662 273 лева, а капиталовите разходи, свързани с инвестиционната програма на общината, са в размер на 9 694 340 лева. „За“ предложения от общинската администрация бюджет гласуваха 37 общински съветници, 10 бяха „против“ и един – „въздържал се“. Основните критики към предложения бюджет бяха за заложени по-ниски от очакваните приходи от местни данъци и такси, за неостатъчните средства за дейността на пенсионерските клубове и читалищата, за компенсация на ЕГГЕД Русе с пари от общинския бюджет във връзка с претърпени загуби от извършващия се в рамките на проекта ва интегриран градски транспорт ремонт на тролейбусната мрежа.

“Това е един стабилен бюджет, който осигурява изпълнение на инвестиционната програма на общината – както по отношение на довършване на основните инфраструктурни проекти по европейските фондове, така и по отношение на общинската инвестиционна програма”, коментира след заседанието кметът на Русе Пламен Стоилов.

По думите му бюджетът гарантира социалните и други ангажименти, които общината има към различните категории хора, като са предвидени достатъчно средства за образование, култура и спорт.

“Смятам, че в тези условия на криза и трудни финансови години, този бюджет изразява една финансова стабилност и е олицетворение на добрия финансов екип, който управлява парите на данъкоплатците”, каза още кметът.