Корабите в българския участък

Бюрократични процеси – най-големите „прагове“ пред дунавското корабоплаване

Автор:
14 мар. , 2018  

Редица бюрократични процеси са най-големите „прагове“ пред дунавското корабоплаване.

Това констатира анализ на Българо-румънската търговско-промишлена палата  със седалище в Русе. Според експертите на Камарата, необходимо е предприемане на конкретни мерки за смекчаването на бюрокрацията и намаляването на загубите на време и разходите за заинтересованите страни.

Затова през април предстои организиране на втора международна работна среща срещу административните пречки пред корабоплаването по река Дунав. Тя е част от серия кръгли маси, провеждани в общо осем Дунавски държави в рамките на проект “ДАНТЕ – подобряване на административните процедури и процеси, свързани с транспорта по река Дунав”. Проектът е финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество “Дунав” 2014-2020 г., с цел създаване на координирана рамка за обсъждане на съществуващите административни бариери пред корабоплаването по Дунав.

Кръглата маса е част от дейностите, насочени към постигането на концепцията “Една и същата река – едни и същи правила” на наднационално ниво, коментират от Палатата.Comments are closed.