Чакат още 5,5 млн. лв. за водния проект в Русе

0
cof_soft

Малко над 5.5 милиона лева се очаква да бъдат отпуснати за индексация на инженеринговите дейности по водния цикъл в Русе. Това стана ясно след Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация. Преди заседанието беше подписано допълнително споразумение към договора с „ВиК“ ООД, с което се дава право на оператора да кандидатства за част от парите пред Министерството на околната среда и водите, което е Управляващ орган по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 година, по която именно се реализира проектът. Малко над 4 милиона лева се предвижда да дойдат от екоминистерството. Те ще представляват безвъзмездна финансова помощ. Над 560 000 лева пък ще бъде собственото участие на ВиК оператора. Близо 1 милион лева е ДДС. По този начин общата стойност на проекта достига 134,5 млн. лв. Това ще даде възможност на строителите да продължат да работят и да бъдат компенсирани за инфлационните процеси.

По време на заседанието стана ясно още, че в малките улици в централната градска част са изградени малко над 75% от водопроводите и към 76% от канализацията. Относно последния лот – подмяната на главните водопроводни клонове в града, изпълнението е на около 35%.

Приключени са два ключови етапа от проекта – в кварталите „Средна кула“ и „Долапите“. Завършена е и подмяната на довеждащите водопроводи от помпена станция „II подем“ до помпена станция „III подем“ в гр. Русе. Издадени са сертификати за приемане на обектите от страна на строителния надзор, който изпълнява функциите на Инженер по смисъла на договорните условия на ФИДИК, и предстои назначаване на Държавна приемателна комисия за двата строежа. Изпълнението на строително-монтажните работи в двата квартала решава един дългогодишен проблем – заустването на битово-фекални води в септични ями и в р. Русенски Лом. Канализационната мрежа, изградена в двата русенски квартала, е с обща дължина от приблизително 44 км, а водопроводите, реконструирани в рамките на работата на този строителен обект, са с обща дължина от около 8 км. В „Средна кула“ и „Долапите“ са монтирани и 13 модулни канализационни помпени станции, които чрез препомпване ще отвеждат битовите отпадъчни води към градската пречиствателна станция.

Най-добрата агенция за подбор на персонал

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук