Дължим 37,5 млрд. евро в чужбина

0
1315
в чужбина

Това става ясно от статистиката на БНБ. Това е с близо половин милиард евро повече, отколкото в края на юни 2012 г.

В брутния дълг влизат задълженията както на държавния, така и на частния сектор. Според данните на БНБ, задълженията на държавата са под 10% от размера на дълга, но и те бележат ръст от около 386 млн. евро за една година. Вътрешнофирменото кредитиране от чужбина пък възлиза на 16,2 млрд. евро. През юни 2013 г. в сравнение с юни 2012 г. то се е увеличило минимално с 55 млн. евро. Банките пък имат да връщат 6,2 млрд. евро, което е ръст на годишна база с 281 млн. евро.

Именно високата външна задлъжнялост на родния бизнес често се посочва от експертите на Еврокомисията като един от проблемните макроикономически дисбаланси на страната.