Декларацията с баркод сама смята дължимия данък

0
1319
Данъчна декларация Изчислителна грешка

Електронният формуляр трябва да се изтегли на компютър от интернет страницата на Агенцията – www.nap.bg и да се попълни „офлайн“. Подаването на декларация с баркод гарантира на клиентите на администрацията, че няма да допуснат технически грешки, тъй като дължимия данък се изчислява автоматично след попълване на приложенията за различните видове доход. През миналата година 2 644 русенци подадоха в офиса на НАП в Русе годишната си декларация с баркод, което формира 14 % от всички подадени тогава декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ. От тази възможност се възползваха и 158 фирми, за да декларират доходите си по чл. 92 от ЗКПО.
От НАП напомнят също, че изпращането на декларация с баркод предполага и по-бързо възстановяване на надвнесен данък. Това е така защото не се налага допълнителното обработване и попълване на данните от тези декларациите ръчно, тъй като информацията директно се прехвърля от формуляра след сканирането на баркода. Подаването на декларацията с баркод става с изпращане по пощата или на място в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично в офис на НАП.
От НАП уточняват също, че декларацията за облагане на доходите може да се подаде директно по интернет с персонален идентификационен код (ПИК). Това дава възможност за ползване на отстъпка от 5% от данъка за довнасяне. От тази година всеки, който подаде декларацията си за облагане на доходите до 31 март 2015 г. по електронен път, може да ползва отстъпка от 5% от данъка за довнасяне, ако към този момент няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и внесе в срок до 30 април дължимия по декларацията данък. Получаването на ПИК е безплатно от офиса на НАП по постоянен адрес на физическото лице.
Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 30 април, като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимия данък за довнасяне. Всички данъци се плащат по една единствена банкова сметка. При превод на пари към бюджета се попълват само кода за вид плащане – 11 00 00 „Данъци и други приходи за централния бюджет“.