Нарисувай гората на ПП „Русенски Лом“

0
1317

За участие са поканени художници на възраст между 5 и 14 години. Всеки участник може да представи до 2 работи на тема: „Гората на Природен парк „Русенски Лом“.
Рисунките трябва да бъдат представени във формат ¼ кадастрон или 35 на 50 см. Техниките могат да бъдат черно-бял или цветен материал: акварел, темпера или пастел. Участниците ще бъдат разделени в следните групи:
І. 5-6 годишни
ІІ. 7-10 годишни
ІІІ. 11-14 годишни
Всяка рисунка трябва да има следната информация на гърба: 3 имена, училище, населено място, години, клас, телефон за връзка на родител. Рисунките трябва да бъдат изпратени по пощата или донесени в офиса на Дирекция на Природен парк „Русенски Лом“ до 31.03.2015г. , на следния адрес:
ДПП „Русенски Лом“ – „За конкурса“
бул. „Скобелев“ №7,
гр. Русе 7000,
Най-добрите работи, избрани от независимо, компетентно жури, ще бъдат оповестени на 1 април. Наградените художници ще бъдат обявени на 02.04.2015 година на сайта на ДПП „Русенски Лом“ – www.lomea.org. Избрани работи ще бъдат подредени в изложба в MALL Русе на 2.04.2015г. от 16 часа. Награждаването на отличените ще бъде направено при закриването на изложбата на 28 април, от 14 часа.