Делото срещу затварянето на карусели 7 и 8 на „Монтюпе“ – в открито заседание

0
389
кмет в с. Кацелово

Делото срещу затварянето на карусели 7 и 8 на инсталацията за каруселно леене на алуминий в Завода за производство на алуминиеви автомобилни детайли и части „Монтюпе“ ще се гледа в открито съдебно заседание, съобщиха от Административния съд в Русе.

Заседанието е насрочено за четвъртък, 13 юни, от 11.00 ч., в съдебна зала № 1 (ет. 1).

Припомняме, че по силата на издадения от РИОСВ – Русе административен акт бе спряна експлоатацията на част от инсталацията за каруселно леене на алуминий в Завода за производство на алуминиеви автомобилни детайли и части „Монтюпе“ чрез пломбиране на каруселните устройства 7 и 8 в производствено хале № 3.

В хода на производството съдебният състав прецени необходимостта от възлагането на комплексна техническа експертиза. По искане на вещите лица предвид сложността на поставените задачи и необходимостта от извършване на множество изследвания, съдът отложи делото за 13.06.2019 г.