Депутат от Русе получи първия плакет на Министерството на труда и социалната политика

0
214
първия плакет

Русенският депутат от ГЕРБ Светлана Ангелова получи първия плакет на Министерството на труда и социалната политика.

Ангелова, която е заместник-председател на комисията по труда, социалната и демографската политика в Народното събрание, беше отличена за приноса й за развитието на законодателството в областта на труда, заетостта и социалната политика.

„Благодаря на екипа на Министерството за отличната съвместна работа, конструктивен диалог по редица важни и обществено значими проблеми, налагащи адекватни решения и бързи мерки за преодоляването им. Радвам се, че много доброто ни сътрудничество на ниво законодателна и изпълнителна власт намира отражение в подготовката и приемането на редица нормативни актове, които отговарят в много голяма степен на потребностите на хората от уязвимите групи на българското общество, работодатели, синдикати, заети лица и пр. Смятам, че нашето взаимодействие ще продължи в същия дух занапред, защото трябва да направим още много за всички българските граждани, за да имат по – добър стандарт на живот“, каза получаване на отличието г-жа Ангелова.