Депутат от Русе със слово в ООН

0

Пред участниците във форума тя представи политиката на страната ни по отношение равнопоставеността на половете.

„През последните 10 години страната ни активизира усилията за надграждане на националното законодателство в тази област и политиката за равнопоставеност между жените и мъжете“, подчерта в словото си Ангелова. В подкрепа на думите си тя посочи разработения от правителството проект на Закон за равнопоставеност на жените и мъжете, който беше приет с мнозинство от българския парламент на първо гласуване през месец февруари тази година.

В България се отбелязва устойчив ръст на участието на жените в политическия живот. Засега в България равноправното участие на жените в процесите на вземане на решения не е регулирано с квоти или със закон, но независимо от това жените са добре представени в нивата за вземане на решения“, подчерта русенският депутат и посочи, че в момента жени заемат постовете Председател на Народното събрание и кмет на столицата, че от присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г. досега българският еврокомисар винаги е бил жена. „За нас е особена чест, че начело на ЮНЕСКО е българка“, каза още Светлана Ангелова.