Деца ще обучават връстници да сърфират безопасно в интернет

0
771
Всички десетокласници

Това съобщиха от общинската администрация в лудогорския град. В обучението са се включиха 20 деца от девет училища в града, от шести до 12-ти клас. Целта на инициативата е да се подготвят ученици-обучители на своите връстници, които в рамките на кампанията да мултиплицират знания сред връстниците си.

Очакванията на организаторите от местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, от общинския съвет за превенция на употребата на наркотични вещества и Превантивно- информационния център са чрез тях да се повиши информираността на тази възрастова група за опасностите в интернет, да се създадат нагласи у подрастващите за избягване на рискови ситуации и за разумно, безопасно поведение онлайн.