РУ се насочва и към националната сигурност

0
2459

Това става ясно от плана за прием на нови студенти на висшето училище през учебната 2015/2016 г., който беше официално представен днес. В него са заложени 2 нови специалности – Евроатлантическа и глобална сигурност и Сигурност за граждани и собственост в трансгранична среда. Вече е започната процедура по тяхната акредитация, каза ректорът чл. кор. проф. Хр. Белоев като изрично уточни, че приемът по новите специалности ще се осъществи само получаване на положителна оценка от Националната агенция по оценка и акредитация. По думите му, офицери от румънската армия вече са проявили интерес да се обучават по български програми на Военната академия в София, но тъй като столицата е далеч от Букурещ, са предпочели това да стане като база в Русе.

 

Общо 2400 са местата, които Русенският университет ще обяви за прием през новата учебна година. Това е със 150 по-малко в сравнение с миналата година. Причината, според ръководството на университета, е демографската криза. 1670 са бакалавърска степен, редовно и 610 – задочно обучение, 90 – степен магистър, редовно и 30 – задочно обучение.

Приемът ще се осъществява в 52 специалности. Освен двете специалности, свързани с националната сигурност, нова е и специалността Интернет и мобилни комуникации.

Редовната изпитна сесия ще бъде от 4 до 8 юли, първото класиране ще бъде обявено за 11 юли 2015г., а второто – на 20 юли. При кандидатстване или явяване на изпити кандидатите ще заплащат такси в размер на 30 лв. за един изпит и по 20 лв. за всеки следващ.

Освен на място, кандидатите ще могат да подават документите си и по електронен път. Това ще става на адрес: online.uni-ruse.bg