Директорите на училища ще решават за дистанционното обучение

0

Училищните директори ще  са тези, които ще преценяват и решават кога учениците и учителите ще преминават в онлайн форма на обучение.

Това става ясно от последната заповед на Министервото на образованието и науката.

Предложението за преминаване към обучение от разстояние може да бъде направено от ръководителите на образователни институции, в области с усложнена епидемична обстановка, които попадат в червена или оранжева зона, съобразно критериите на Министерството на здравеопазването /МЗ/, пише в заповедта.

За да бъде издадено разрешение е необходимо предложението да е взето от педагогическия съвет, съгласувано с обществения съвет и отчитане мнението на преобладаващата част от родителите.

Съгласно заповедта, онлайн обучението обаче не се препоръчва за учениците от началния етап на обучението.

При взимане на решение за превключване в обучение от разстояние Министерството на образованието и науката /МОН/ препоръчва то да се предлага и осъществява първо за гимназиален етап, след това за прогимназиален и като краен вариант за начален етап – при обективна невъзможност да се продължи присъствено.

Решенията на ддиректорите следва да се съобразят и с  практиката и предписанията на РЗИ.
агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили